Frequently Asked Questions

Land use plans are essential in every village in Tanzania. However, due to inadequate funds, the Commission uses the following criteria for prioritizing areas for preparation of land use plans.

  1. Areas faced with land use conflicts
  2. Identification of potential productive areas for commercial farming and investments in industries, mining, tourism, forestry, wildlife conservation etc.
  3. Severely degraded lands
  4. Water catchment areas and wetlands
  5. Poverty stricken areas where there are pockets with relatively poor soils and are difficult to grow crops (critical food insecurity areas)
  6. Demand driven approach

Mipango ya Matumizi ya Ardhi ni utaratibu wa kutathimin na kupendekeza namna mbalimbali za matumizi ya maliasili ili kuinua hali ya maisha ya wananchi kwa minajili ya kuondoa umasikini wao.

Matumizi stahili ya maliasili hizi hutegemea zaidi; Uwezo wa watu kutumia na kusimamia vipaumbele vyao, uchumi wa jamii na uendelevu wa maliasili hizo.